Wzrost (albo spadek) cen…

Wzrost (albo spadek) cen towarów i usług w USA pomiędzy 1998 a 2019
#gospodarka #ekonomia #usa