Wstęp do serii w której w…

Wstęp do serii w której w przystępny sposób przeanalizujemy krytykę kapitalizmu w wykonaniu Karola Marksa.

Usystematyzowana krytyka kapitalizmu i jego skłonności do tworzenia olbrzymich nierówności jest dzisiaj bardzo ważna, jeżeli chcemy na poważnie zająć się budową nowych radykalnych ruchów społecznych działających w stronę zmiany sposobu organizacji gospodarki i co za tym idzie również społeczeństwa jako takiego. Poznanie i umiejętne używanie solidnych argumentów przeciwko kapitalizmowi to pierwszy krok na drodze do ratowania świata przed zagładą z rąk elit rządzących w wyniku katastrofy klimatycznej i bezprecedensowych nierówności społecznych.

#antykapitalizm #ekonomia #neuropa #4konserwy #redpill #wojnaidei