Uważam, że całą politykę…

Uważam, że całą politykę pieniężną Polski powinniśmy oprzeć na przepowiedniach i objawieniach.

#neuropa #bekazpisu #polska #ekonomia #pistradamus