Socjalizm jest filozofią…

Socjalizm jest filozofią niepowodzeń, wyznaniem ignorancji, ewangelią zawiści, a jego wewnętrzną cnotą jest równy podział biedy.

Socialism is a philosophy of failure, the creed of ignorance, and the gospel of envy, its inherent virtue is the equal sharing of misery.

Winston Churchill

#polityka #bekazlewactwa

pokaż spoiler #4konserwy #neuropa #ekonomia