No więc premier ogłosił dziś,…

No więc premier ogłosił dziś, że w 2020 roku minimalna pensja to 2600 brutto !!!!

Przypadkowo jednak w sierpniu już weszło rozporządzenie które daje podwyżki nauczycielom.
Więc wg. tego rozporządzenia nauczyciel z tytułem inżyniera lub licencjata ma zarabiać …..2450

(Dziennik Ustaw 2019, poz. 1587 – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy)

Tak, kurwa – byle patus bez zębów i niepełnym podstawowym zarabia przy łopacie więcej niż nauczyciel.

No ale wypok ostatnio piał z zachwytu, że nauczyciele mają za dobrze. Co za dno.

#gospodarka #polska #ekonomia #bekazpisu #pieniadze