Na wykresie wpływy z CIT, PIT…

Na wykresie wpływy z CIT, PIT i VAT oraz nominalny PKB w porównaniu do 2003 r.

Dane za 2003 r. w mld zł:

. 15 … wpływy z CIT
. 35 … wpływy z PIT
. 61 … wpływy z VAT
846 … PKB

#ekonomia #gospodarka #statystyka #finanse #polska #rafalinski